Depunere contestații: 28 - 30 iunie 2017, contestațiile se depun fie la sediul Ministerului Tineretului și Sportului (Registratură), din București, Str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, fie se transmit pe e-mail, la adresa concurs.proiecte@mts.ro. La subiectul e-mailului se va menţiona: județ, contestație CLP şi numele proiectului.

Analiza contestațiilor: 03-05 iulie 2017

Afișarea rezultatelor la contestații: 06 iulie 2017-la sediul MTS

Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 07 iulie 2017-la sediul DJST BRAȘOV