Direcția pentru sport și tineret Brasov - DJST, organizează, în cadrul proiectului “Program național de formare“ în luna septembrie, activitatea de selecție a 25 de tineri, pentru a participa, în luna octombrie/noiembrie la cursul acreditat de educație complementară în domeniul competențelor antreprenoriale.

Calendarul de selecție este: 

 • 11-18 septembrie 2017- depunerea aplicațiilor (djst.brasov@mts.ro) ;
 • 19- 20 septembrie 2017- analiza aplicațiilor;
 • 21 septembrie afișarea rezultatelor
 • 22 septembrie 2017 – depunerea contestațiilor (programe.tineret@mts.ro );
 • 25-26  septembrie 2017- analiza contestațiilor;
 • 27 septembrie 2017 afișarea rezultatelor contestațiilor  și publicarea rezultatelor finale

CURSUL ESTE GRATUIT. Metodologia privind modalitatea de înscriere, selecție și participare a tinerilor în cadrul proiectului ”Program național de formare” se poate descărca de aici.

Mai multe informatii pe site-ul MTS 

Înscrierea aplicanților se face prin poșta electronică la adresa djst.brasov@mts.ro pana luni 18 septembrie.

Condiții de participare :

 • cetățean român cu domiciliul stabil în județul Brasov sau flotant
 • vârsta cuprinsă între 18- 35 ani
 • absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat.

Documente necesare în vederea participării la selecție :

 • scrisoarea de intenție (conform metodologiei)
 • actul de identitate, în copie conform cu originalul și viza de flotant, după caz
 • diploma de bacalaureat, în copie conform cu originalul