1. Vă rugăm să ne explicați concret ce anume înțelegeți din această solicitare care se regăsește in Metodologia pentru Concursul național de proiecte de tineret la articolul 4, alin (2):

a) ”au menționate în Extrasul din Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor, regulamentul intern de organizare și funcționare tipurile de activități pentru tineret pe care urmează să le desfășoare prin proiect”.
Nelămuririle noastre sunt două:

a. Nu am înțeles nimic din referința „regulamentul intern de organizare si functionare”, urmata apoi, fara nicio virgula de „tipurile de activitati...”.

Lipseste o virgula aici sau conjunctia „și”?

b. MTS impune solicitantului ca să fie eligibil, ca Extrasul din Registrul Asociațiilor si Fundatiilor să cuprindă anumite rubrici. Dar acest extras este un tipizat și, ca urmare, are niște rubrici fixe. Rubrici care nu sunt stabilite de solicitant. Între aceste rubrici nu se regăsește și una referitoare la „tipurile de activități” sau la „regulamentul intern de organizare si funcționare”. Ca urmare, dacă vreți ca o astfel de informație să se regăsescă în acest extras, MTS trebuie să solicite Ministerului Justiției să schimbe acest formular și să adauge rubrica/rubricile respectivă/respective!!!!!

 

R.

a. Este vorba de Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare al Fundațiilor.

Datorită unei erori de tehnoredactare, pct.a), alin (2), art.4, are următorul enunț:

a)  au menționate în Extrasul din Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor, Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare al Fundațiilor, tipurile de activități pentru tineret pe care urmează să le desfășoare prin proiect;

b. Extrasul din Registrul special al asociațiilor și fundațiilor se eliberează, în baza unei cereri tip, cerere în care solicitați informațiile menționate în Metodologie. La punctul 19, ” Alte mențiuni ”, puteți solicita completarea cu ”tipurile de activități” prevăzute în Statut sau Actul constitutiv;

În cazul în care ”tipurile de activități” nu sunt prevăzute în Statut sau Actul constitutiv, acestea rezultă/ reies/ pot fi deduse din Obiective.

 

2. Pot fi depuse proiectele și online, pe mail?

 

R. Conform OMTS 121/2018, proiectele se depun, în plic sigilat,  la registratura MTS sau prin poștă.

 

3. Cât să cuantificăm valoarea unei ore prestate de către un voluntar? Având în vedere că salariul minim este atât cât este...Nu știm la ce anume raportați calculul acesta. Ne puteți specifica valoarea max. în lei a unei ore pentru a putea calcula contribuția proprie în proiect?

 

R. Conform HG nr. 846/2017, ” începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră” .

 

4. Care este valoarea maximă acceptată pe zi pentru un trainer/formator care derulează ateliere cu tineri? Câți lei/zi?

 

R. Legislatia nu prevede o valoare maximă sau minimă pentru un trainer/formator. Evaluatorii se ghidează după oferta existentă pe piață.

 

5. La aceste proiecte, pot participa ong-urile din orice județ al țării?

 

R. Vă referiți la Concursul National de Proiecte de Tineret sau la Concursul Local de Proiecte de Tineret?
În funcție de tipul de concurs care vă interesează, răspunsul este la Cap 2, art. 3. din OMTS nr. 121/2018.

 

6. Există un formular de parteneriat agreat? Dacă da, unde poate fi găsit? Poate fi folosit cel din anii precedenți?

 

R. Nu există un formular de parteneriat agreat.

 

7. Capitolul “ACTIVITĂȚI” din formularul de finanțare este structurat pe zile. Proiectele noastre urmează să fie implementate pe parcursul a 3 luni, însumând peste 90 de zile, iar un tabel cu atâtea coloane nu încape pe o singură pagină în format Word. Putem folosi tabelul din formatul de anul precedent, structurat pe săptămâni, care va oferi o viziune mult mai clară asupra succesiunii activităților, precizând în descrierea fiecărei activități datele între care se desfășoară?
 

R. Se respectă Formularul de finanțare prevăzut in OMTS nr 121/2018.

 

8. În condițiile în care resursele financiare și cele ușor de cuantificat (contribuții ale partenerilor pe bază de procese verbale) sunt suficiente sau chiar depășesc cei 10% din bugetul proiectului, celelalte resurse ale asociației utilizate în proiect (umane, echipamente, spatii, etc) pot fi precizate in proiect fără a fi incluse în buget?

 

R. Contribuția proprie și sau atrasă trebuie să fie de minimum 10% și completată în formularul de finanțare la rubrica Bugetul proiectului. Celelalte resurse utilizate în proiect și nebugetate de dvs, se trec la rubrica Activitățile proiectului.

 

9. Sunt necesare liste de participanți pentru participanții pentru care nu se decontează cheltuieli de masă, transport sau cazare? De exemplu, sunt necesare aceste liste pentru sesiuni de educație non-formală în licee, sau pentru evenimente în aer liber, pentru care nu se decontează cheltuieli de masă, transport sau cazare? Prin clarificarea acestui aspect se ușurează comunicarea cu MTS/DJST din perioada de raportare, cât și raportarea în sine.

R. Așa cum prevede Art. 21, punctul 9 din OMTS 121/ 2018 

Lista de participanți, în original, este obligatorie pentru toate proiectele de tineret/ studențești și se întocmește conform modelului din anexa nr. 11. Lista de participanţi trebuie să cuprindă toate persoanele pentru care se fac cheltuieli.
Aici nu ne referim doar la cazare, masă, transport ci la orice tip de cheltuială.

 

10. În legatură cu aplicarea ștapilei beneficiarului pe documentele ce au legatură cu proiectul. 

Conform legislației în vigoare, OG 17/2015, completată prin OUG 49/2017, aplicarea ștampilei pe documente nu este obligatorie și, mai mult, solicitarea ștampilei de către persoane din cadrul unei instituții sau autorități publice constituie abatere disciplinară. 

Vă rugăm să confirmați aceste aspecte.

 

R. Se va respecta cadrul legal la care faceți referire.

 

11. La completarea formularului "Bugetul proiectului - Tip de categorii" am încadrat cheltuielile cu echipa de proiect formată din 2 membri (manager proiect, asistent proiect) la pct 5 " Cheltuieli pentru  achiziții publice de servicii, lucrări și produse". Vă rugăm să ne comunicați  următoarele:

1.dacă am respectat prin această încadrare categoria de cheltuieli corectă;

2.documentele necesare pentru decontarea cheltuielilor cu echipa de implementare;

3.dacă există procent din total cheltuieli pentru cheltuielile cu echipa de implementare.

 

R. Cheltuielile cu echipa de proiect vor fi încadrate la contribuția proprie a Asociației.

 

12. Onorariile pentru actori și regizor le-am încadrat la pct. 13 "Prestări servicii-PFA sau întreprinderi individuale și contracte de cesiune de drepturi de autor (traineri, facilitatori, animatori de tineret etc.)" :

Vă rugăm să ne comunicați  următoarele:

1.dacă am respectat prin această încadrare categoria de cheltuieli corectă;

2.documentele necesare pentru decontarea cheltuielilor cu echipa artistică.

 

R. Onorariile pentru actori și regizor sunt încadrate corect, respectiv capitolul de cheltuieli Prestări servicii-PFA sau întreprinderi individuale și contracte de cesiune de drepturi de autor (traineri, facilitatori, animatori de tineret etc.). 
Pentru  decontarea acestor cheltuieli, sunt necesare următoarele documente:
a) contract de prestări servicii;
b) factura fiscală;

c) proces verbal de recepție a serviciilor prestate.

 

13. În cazul actorilor, al regizorului, al PR-ului care nu sunt înregistrați fiscal putem depune Contractele de drepturi de autor, ștatele de plată și PV recepție servicii?

 

R. Da, puteți depune documentele enumerate la care se adaugă și dovada plății contribuției la CASS și CAS. Dacă persoanele la care faceți referire desfășoară un training, atunci este necesar și raport de activitate al trainerului.

 

14. Echipa de proiect la ce capitol de cheltuieli o încadrăm în bugetul proiectului ?

 

R. La contribuția proprie. Valoarea muncii voluntarilor este estimată de dvs. conform calculului nr. pers. x nr. zile x nr. ore/ zi  x 11,40 lei/oră. Suma se va regăsi in Formularul de finanțare, Pct.16 Bugetul proiectului, Contribuție solicitant/ partener.

 

15. Plata pentru echipa de proiect nu trebuie justificată cu documente la dumneavoastră?

 

R. La decont se depun contracte de voluntariat însoțite de fișele de voluntariat, fișele de protecție a voluntarului.

sursa: 

1. Vă rugăm să ne explicați concret ce anume înțelegeți din această solicitare care se regăsește in Metodologia pentru Concursul național de proiecte de tineret la articolul 4, alin (2):

a) ”au menționate în Extrasul din Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor, regulamentul intern de organizare și funcționare tipurile de activități pentru tineret pe care urmează să le desfășoare prin proiect”.
Nelămuririle noastre sunt două:

a. Nu am înțeles nimic din referința „regulamentul intern de organizare si functionare”, urmata apoi, fara nicio virgula de „tipurile de activitati...”.

Lipseste o virgula aici sau conjunctia „și”?

b. MTS impune solicitantului ca să fie eligibil, ca Extrasul din Registrul Asociațiilor si Fundatiilor să cuprindă anumite rubrici. Dar acest extras este un tipizat și, ca urmare, are niște rubrici fixe. Rubrici care nu sunt stabilite de solicitant. Între aceste rubrici nu se regăsește și una referitoare la „tipurile de activități” sau la „regulamentul intern de organizare si funcționare”. Ca urmare, dacă vreți ca o astfel de informație să se regăsescă în acest extras, MTS trebuie să solicite Ministerului Justiției să schimbe acest formular și să adauge rubrica/rubricile respectivă/respective!!!!!

 

R.

a. Este vorba de Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare al Fundațiilor.

Datorită unei erori de tehnoredactare, pct.a), alin (2), art.4, are următorul enunț:

a)  au menționate în Extrasul din Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor, Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare al Fundațiilor, tipurile de activități pentru tineret pe care urmează să le desfășoare prin proiect;

b. Extrasul din Registrul special al asociațiilor și fundațiilor se eliberează, în baza unei cereri tip, cerere în care solicitați informațiile menționate în Metodologie. La punctul 19, ” Alte mențiuni ”, puteți solicita completarea cu ”tipurile de activități” prevăzute în Statut sau Actul constitutiv;

În cazul în care ”tipurile de activități” nu sunt prevăzute în Statut sau Actul constitutiv, acestea rezultă/ reies/ pot fi deduse din Obiective.

 

2. Pot fi depuse proiectele și online, pe mail?

 

R. Conform OMTS 121/2018, proiectele se depun, în plic sigilat,  la registratura MTS sau prin poștă.

 

3. Cât să cuantificăm valoarea unei ore prestate de către un voluntar? Având în vedere că salariul minim este atât cât este...Nu știm la ce anume raportați calculul acesta. Ne puteți specifica valoarea max. în lei a unei ore pentru a putea calcula contribuția proprie în proiect?

 

R. Conform HG nr. 846/2017, ” începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră” .

 

4. Care este valoarea maximă acceptată pe zi pentru un trainer/formator care derulează ateliere cu tineri? Câți lei/zi?

 

R. Legislatia nu prevede o valoare maximă sau minimă pentru un trainer/formator. Evaluatorii se ghidează după oferta existentă pe piață.

 

5. La aceste proiecte, pot participa ong-urile din orice județ al țării?

 

R. Vă referiți la Concursul National de Proiecte de Tineret sau la Concursul Local de Proiecte de Tineret?
În funcție de tipul de concurs care vă interesează, răspunsul este la Cap 2, art. 3. din OMTS nr. 121/2018.

 

6. Există un formular de parteneriat agreat? Dacă da, unde poate fi găsit? Poate fi folosit cel din anii precedenți?

 

R. Nu există un formular de parteneriat agreat.

 

7. Capitolul “ACTIVITĂȚI” din formularul de finanțare este structurat pe zile. Proiectele noastre urmează să fie implementate pe parcursul a 3 luni, însumând peste 90 de zile, iar un tabel cu atâtea coloane nu încape pe o singură pagină în format Word. Putem folosi tabelul din formatul de anul precedent, structurat pe săptămâni, care va oferi o viziune mult mai clară asupra succesiunii activităților, precizând în descrierea fiecărei activități datele între care se desfășoară?

R. Se respectă Formularul de finanțare prevăzut in OMTS nr 121/2018.

 

8. În condițiile în care resursele financiare și cele ușor de cuantificat (contribuții ale partenerilor pe bază de procese verbale) sunt suficiente sau chiar depășesc cei 10% din bugetul proiectului, celelalte resurse ale asociației utilizate în proiect (umane, echipamente, spatii, etc) pot fi precizate in proiect fără a fi incluse în buget?

 

R. Contribuția proprie și sau atrasă trebuie să fie de minimum 10% și completată în formularul de finanțare la rubrica Bugetul proiectului. Celelalte resurse utilizate în proiect și nebugetate de dvs, se trec la rubrica Activitățile proiectului.

 

9. Sunt necesare liste de participanți pentru participanții pentru care nu se decontează cheltuieli de masă, transport sau cazare? De exemplu, sunt necesare aceste liste pentru sesiuni de educație non-formală în licee, sau pentru evenimente în aer liber, pentru care nu se decontează cheltuieli de masă, transport sau cazare? Prin clarificarea acestui aspect se ușurează comunicarea cu MTS/DJST din perioada de raportare, cât și raportarea în sine.

R. Așa cum prevede Art. 21, punctul 9 din OMTS 121/ 2018 

Lista de participanți, în original, este obligatorie pentru toate proiectele de tineret/ studențești și se întocmește conform modelului din anexa nr. 11. Lista de participanţi trebuie să cuprindă toate persoanele pentru care se fac cheltuieli.
Aici nu ne referim doar la cazare, masă, transport ci la orice tip de cheltuială.

 

10. În legatură cu aplicarea ștapilei beneficiarului pe documentele ce au legatură cu proiectul. 

Conform legislației în vigoare, OG 17/2015, completată prin OUG 49/2017, aplicarea ștampilei pe documente nu este obligatorie și, mai mult, solicitarea ștampilei de către persoane din cadrul unei instituții sau autorități publice constituie abatere disciplinară. 

Vă rugăm să confirmați aceste aspecte.

 

R. Se va respecta cadrul legal la care faceți referire.

 

11. La completarea formularului "Bugetul proiectului - Tip de categorii" am încadrat cheltuielile cu echipa de proiect formată din 2 membri (manager proiect, asistent proiect) la pct 5 " Cheltuieli pentru  achiziții publice de servicii, lucrări și produse". Vă rugăm să ne comunicați  următoarele:

1.dacă am respectat prin această încadrare categoria de cheltuieli corectă;

2.documentele necesare pentru decontarea cheltuielilor cu echipa de implementare;

3.dacă există procent din total cheltuieli pentru cheltuielile cu echipa de implementare.

 

R. Cheltuielile cu echipa de proiect vor fi încadrate la contribuția proprie a Asociației.

 

12. Onorariile pentru actori și regizor le-am încadrat la pct. 13 "Prestări servicii-PFA sau întreprinderi individuale și contracte de cesiune de drepturi de autor (traineri, facilitatori, animatori de tineret etc.)" :

Vă rugăm să ne comunicați  următoarele:

1.dacă am respectat prin această încadrare categoria de cheltuieli corectă;

2.documentele necesare pentru decontarea cheltuielilor cu echipa artistică.

 

R. Onorariile pentru actori și regizor sunt încadrate corect, respectiv capitolul de cheltuieli Prestări servicii-PFA sau întreprinderi individuale și contracte de cesiune de drepturi de autor (traineri, facilitatori, animatori de tineret etc.). 
Pentru  decontarea acestor cheltuieli, sunt necesare următoarele documente:
a) contract de prestări servicii;
b) factura fiscală;

c) proces verbal de recepție a serviciilor prestate.

 

13. În cazul actorilor, al regizorului, al PR-ului care nu sunt înregistrați fiscal putem depune Contractele de drepturi de autor, ștatele de plată și PV recepție servicii?

 

R. Da, puteți depune documentele enumerate la care se adaugă și dovada plății contribuției la CASS și CAS. Dacă persoanele la care faceți referire desfășoară un training, atunci este necesar și raport de activitate al trainerului.

 

14. Echipa de proiect la ce capitol de cheltuieli o încadrăm în bugetul proiectului ?

 

R. La contribuția proprie. Valoarea muncii voluntarilor este estimată de dvs. conform calculului nr. pers. x nr. zile x nr. ore/ zi  x 11,40 lei/oră. Suma se va regăsi in Formularul de finanțare, Pct.16 Bugetul proiectului, Contribuție solicitant/ partener.

 

15. Plata pentru echipa de proiect nu trebuie justificată cu documente la dumneavoastră?

 

R. La decont se depun contracte de voluntariat însoțite de fișele de voluntariat, fișele de protecție a voluntarului.

 

 Sursa: Intrebari si raspunsuri CNPT CLPT