Anunt publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, nr.113/ 21.06.2018: Concursul de proiecte pentru finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive de drept privat  2018 – DJST BRASOV. 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brașov organizează în perioada 02.07- 05.12.2018, Concursul de proiecte pentru finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive de drept privat  2018, din cadrul Programului național de utilitate publică “România în mișcare”.

Bugetul alocat Concursului de proiecte de sport 2018 este 63.000 lei.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul de proiecte de sport 2018 sunt cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile judeţene pe ramură de sport din jud. Brasov.

Perioade: depunerea dosarului de concurs: 05.07-20.07, între orele 08:30 -16:00 de luni până joi și între orele 08:30-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST Brașov din Brașov, Str.Suișul Castelului Nr.1-3 sau prin poștă (nu se vor lua în considerare dosarele sosite la sediul DJST Brașov, prin poștă, înregistrate după data de 20.07.2018, ora 16:00 sau depuse la sediul DJST Brașov după data de 20.07.2018, ora 14:00 );

Evaluarea proiectelor depuse: 23-25.07.2018; afișarea rezultatelor: 25.07.2018; depunere contestații: 25-31.07.2018; afișare rezultate contestații: 01.08.2018; afișare rezultate finale: 02.08.2018

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), sediul DJST Brașov sau de la adresa de e-mail djst.brasov@mts.ro