Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brașov, organizează în perioada 15.07-09.12.2019 Concursul local de proiecte din cadrul Programului național „România în Mișcare” 2019, sub-programul P5-1 „Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive”, procedură organizată, conform Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulteroare și a Ghidului elaborat de MTS.

Bugetul alocat acestui Concurs local de proiecte în 2019 este de 45.000 de lei.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte sportive sunt structurile sportive care au secții sportive, afiliate la federațiile sportive naționale sau asociații județene pe ramură de sport.

Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social în județul Brașov.

Valoarea finanțării solicitate/proiect se va încadra între 3.000-9.000 de lei, cu o cofinanțare de 10 % din partea beneficiarului.

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte din partea structurilor sportive de drept privat din judeţul Brașov  este 15 iulie – 26 iulie 2019, prin poștă sau personal la sediul D.J.S.T.Brașov, zilnic, între orele 10-14 (cu excepția zilelor nelucrătoare).

Verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară respectiv transmitere de eventuale clarificări se va face în perioada 29 – 30 iulie 2019;

Evaluarea propunerilor de proiecte şi atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se va realiza în perioada 31 iulie - 01 august 2019;

Afişarea rezultatelor, respectiv comunicarea acestora către structurile care au depus proiecte se va face în ziua de 02 august 2019, iar în perioada 05-06 august 2019, vor fi primite eventualele contestaţii;

Soluţionarea eventualelor contestaţii se va face de către Comisia de contestaţii din cadrul MTS, în perioada 07-13 august 2019;

Publicarea rezultatelor finale de atribuire a contractelor de finanţare se va face în data de 15 august 2019;

Încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă cu structurile sportive, cărora li s-au atribuit fonduri se va face în perioada 16-23 august 2019;

Implementarea proiectelor, respectiv organizarea competiţiilor sportive se va face în perioada 25 august – 09 decembrie 2019. 

Contestațiile la concursul local de proiecte sportive se depun la sediul MTS din str.Vasile Conta nr.16, sector 2, București, România.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv ghidul, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro) și pe site-ul DJST Brașov (sportsitineretbrasov.ro), sau de la adresa de e-mail djst.brasov@mts.ro.

Anunțul va fi publicat în Monitorul Oficial.