RO Platforma este parte a proiectului ”Innovation for Youth Employability & Self-employment” (Nr. proiect: 2017-1-RO01-KA205-036829) finanțat în cadrul Acţiunii Cheie 2 (KA 2), Programul ERASMUS+ prin ANPCDEFP

TALETic este instrument care își propune să reunească companii din domeniul noilor tehnologii și tineri cu pregătire și competențe în domeniul IT, aflați în cautarea unui loc de muncă. TALENTic.net este o comunitate de talente digitale, unde tinerii își pot crea un CV online, într-un mod creativ, care cuprinde abilitățile digitale, își pot distribui portofoliul în lumea digital, pot contacta alte talente digitale și accesa oferte de muncă: https://youtu.be/WiUFLf2ABCc

Proiectul și platforma digitală vizează îmbunătățirea calității serviciilor de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor în cadrul rețelelor de parteneriat transnațional pe o periodă de 2 ani (2017-2019). Este vorba despre construirea unei baze de date la nivel european cu instrumente relevante on-line pentru lucrătorii de tineret, agenții de ocupare a forței de muncă, asistenții sociali și voluntarii care se ocupă zilnic de tineri aflați în căutarea activă a unui loc de muncă.

Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului este implementarea în trei dintre țările partenere (România, Polonia, Italia) a unui instrument de mediere deja dezvoltat și implementat cu succes de organizația spaniolă NETT FORMACION S.L. Până la finalul proiectului se vor desfășura sesiuni de prezentare ale platformei (tradusă în limbile țărilor partenere)  care va deveni un punct de întâlnire pentru 40 companii din domeniul IT si 800 tineri din cele 4 țări aflați în cautarea unui loc de muncă.

Proiectul ”Innovation for Youth Employability & Self-employment” este inițiat de CREATOR EUROPEAN CONSULTANTS S.R.L. din Slatina în parteneriat cu organizații și instituții din patru țări (ARID Polonia, NETT FORMACION S.L. Spania, Direcția pentru Sport și Tineret Brașov, ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE B. LORENZI FUMANE VR Italia). 

Mai multe informații despre proiect: http://inyouthes.net/ și despre portal: http://www.talentic.net/

EN PRESS RELEASE  “PLATFORM TALENTic”

This platform is part of the "Innovation for Youth Employability & Self Employmet" Project, 2017-1-RO01-KA205-036829, funded by the European Erasmus + program through the Romanian National Agency-ANPCDEFP.

TALENTic* is a tool, a platform that aims to bring together, make a match in the same scenario, companies in the field of new technologies and young people with training and skills in the field of Information Technology who are looking for a job in that sector.

The Innovation for Youth Employability & Self Employment project, and its digital platform TALENTic aims to improve the quality of youth employment services within the networks of transnational associations over a period of two years, with the creation of a database at European level , an online tool that allows young people to be contacted in active search, or to improve their employment, with public or private employment agencies, companies and employers; social workers and volunteers etc.

* TALENTic.net is a community of digital talent where young people can create a CV online, creatively, including their digital skills, can distribute their portfolio to the digital world, get in touch with other digital talents and access offers work: https://youtu.be/WiUFLf2ABCc

One of the specific objectives is the implementation of the platform, already successfully carried out in Spain by Nett Formación SL, in three of the partner countries in the project: Romania, Poland and Italy. To this end, information sessions will be held to present the TALENTic platform in each country, will be translated into each language of the member countries, and will serve as a meeting point between 40 companies in the ICT sector and 800 young people actively seeking employment from the 4 participating countries.

This project is led by SC CREATOR EUROPEAN CONSULTATS SRL (Romania) and has the participation of other European partners: NETT Formación SL (Zaragoza-España), Stowarzyszenie ARID (Krakow-Polonia), ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE B.LORENZI (Fumane-Italia) and DJST BRASOV-Directia Judeteana Sport si Tineret-(Brasov-Rumanía).

For further information visit our Webpage www.talentic.net