1.Proiecte Admise:

Asociația de Servicii Sociale SCUT
Un pas înainte
96,5 puncte, ADMIS
8878 lei

Asociația Social Culturală Suflet Transilvan
Ateliere de lucru pentru tineri cu dizabilități: lemn, lut, piele
82,5 puncte, ADMIS
5000 lei

Asociația Tinerilor Implicați
Gentleway
79 puncte, ADMIS
5000 lei

Asociația Internațională Un Pas spre Viitor
Să descoperim abilitățile de viață impreună
68,5 puncte, ADMIS 7000 lei

Centrul de Copii și Tineret Sf.Sebastian
Prepared for the Future
68 puncte, ADMIS
4122 lei

Asociația Pro-Youth
Cum să accesezi fonduri europene în Brașov
67 puncte, ADMIS
3000 lei

Asociația Ortodoxă EPECTASIS
Vânătorii de comori culturale
67 puncte, ADMIS
3000 lei

1.1.Lista de rezerve:
Fundația Comunitară Țara Făgărașului
Întâlniri de lucru și sesiuni de formare în cadrul Conferintei naționale
Youth Bank
54 puncte dupa contestatie, ADMIS (CLP - 60 puncte, ADMIS - lista de rezerve), fonduri insuficiente

2. Proiecte respinse:
Asociația Enkidu
Vezi film românesc
Respins dupa contestatie (CLP - 34 puncte, RESPINS -Art.16 (1) din Anexa
OMTS nr. 417/ 2016 - METODOLOGIA PENTRU CONCURSUL NAȚIONAL/LOCAL DE PROIECTE DE TINERET, RESPECTIV PENTRU CONCURSUL NAȚIONAL DE PROIECTE STUDENȚEȘTI)


Au avut prioritate proiectele care au ca beneficiari tineri cu oportunități reduse (tineri cu dizabilități, tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului, tineri care aparțin etniei roma, tineri care aparțin minorităților sexuale, tineri inactivi, care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), tineri imigranți, etc.). Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2016 la nivelul DJST Brașov este 36.000 lei.


Comisia de selecție
- Președinte: Catalina Tanase
- Membru: Camelia Vlad
- Membru: Maria Curta