Ministerul Tineretului şi Sportului organizează în perioada 15 mai - 7 iulie 2017, prin DJST Brașov, Concursul local de proiecte de tineret 2017. Tema concursului: Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii. 

Prioritățile pentru Concursul local de proiecte de tineret 2017 sunt:

1. Cultură și educație nonformală

2. Sănătate, sport și recreere

3. Participare și voluntariat

4. Muncă și antreprenoriat

Pe lângă cele patru domenii de intervenție din Strategie, se vor avea în vedere și elemente privind contribuția acesteia la inculziunea socială a tinerilor.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2017: organizațiile neguvernamentale nonprofit (ONG) înființate legal și cu sediul social/filială în judeţul Brașov, care funcţionează conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și care îndeplinesc cumulativ criteriile din metodologia pentru concursul local de proiecte de tineret.

Calendarul de desfășurare a Concursului local de proiecte de tineret 2017

 • Depunerea dosarelor de concurs: 15 mai–06 iunie 2017 (prin poștă sau personal la secretariatul DJST BRAȘOV, Str.Suișul Castelului Nr.1-3)
 • Etapa de verificare administrativă a eligibilității: 07–12 iunie 2017
 • Afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității: 12 iunie 2017
 • Depunerea modificărilor și a complentărilor: 13–19 iunie 2017
 • Reverificarea documentelor după modificări și completări: 20-21 iunie 2017
 • Afișarea rezultatelor etapei de verificare administrativă și a eligibilității după modificări și completări: 21 iunie 2017
 • Etapa de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 22-27 iunie 2017
 • Afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 28 iunie 2017
 • Depunerea contestațiilor: 28-30 iunie 2017
 • Analiza contestațiilor: 03-05 iulie 2017
 • Afișarea rezultatelor la contestații: 06 iulie 2017-la sediul MTS
 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 07 iulie 2017-la sediul DJST BRAȘOV
 • Perioada de derulare a proiectelor de tineret: 17 iulie-01 noiembrie 2017

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2017 la nivelul DJST Brașov este 37.000 lei.

Informații suplimentare cu privire la Concursul local de proiecte de tineret 2017 in documentele atasate acestui articol, dupa infografice. De asemenea, se pot solicita la adresa de mail djst.brasov@mts.ro

Anuntul a fost publicat in Monitorul Oficial nr.78/ 26.04.2016, Partea a VI a.

Metodologie si Anexe 

Întrebări și răspunsuri