Sunt solicitanți eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret asociațiile și fundațiile care funcţionează în condiţiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, care:

  • au sediul social/filială, în județul în care se organizează concursul local de proiecte - Brasov
  • îndeplinesc cumultativ urmatoarele conditii:       

a)  au menționate în statut/actul constitutiv/ regulamentul intern de organizare și funcționare tipurile de activități pentru tineret pe care urmează să le desfășoare prin proiect;

b) au respectat în ultimii doi ani contractele de finanțare nerambursabilă acordate și/sau parteneriatele semnate cu finanțatorul și au raportat corect, complet și la timp în cadrul respectivelor contracte de finanțare/parteneriate;

c) nu depășesc numărul de proiecte depuse, prevăzut în anunțul de participare;

d) au depus dosarul de concurs în termenul limită de depunere, stabilit în anunțul de participare