Prelucrarea datelor personale

Din 25 mai 2018 cadrul legal în domeniul datelor cu caracter personal s-a modificat prin aplicabilitatea Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) și adoptarea unor noi prevederi legale pentru acest domeniu.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt informații referitoare la o persoană fizică naturală, identificată și identificabilă prin nume, adresă, data nașterii, nr. de telefon, e-mailul, date de identitate, IP, locație GPS, etc. De regulă, primim aceste date de la tine atunci cand completezi un formular, on-line sau pe hârtie, semnezi un contract, ne trimiți o scrisoare sau un e-mail, ne vizitezi site-ul sau vorbim la telefon. Atunci când accesezi website-ul sportsitineretbrasov.ro, serverele noastre creează în mod automat înregistrări ale vizitei tale. Aceste înregistrări includ, de obicei, adrese IP, numărul de accesări, pagina de internet de la care te-ai conectat și alte date, însă noi nu știm identitatea ta pentru că nu punem la dispoziția vizitatorilor un modul de login pentru a te autentifica și astfel, a te identifica. Pentru mai multe informații, te rugăm sa consulți documentul privind fișierele de tip „cookie” de la adresa https://sportsitineretbrasov.ro/politica-de-cookies/

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET BRAȘOV procesează datele celor care accesează website-ul https://sportsitinertbrasov.ro sau locațiile sale, respectiv persoane fizice - beneficiari sau potențiali beneficiari, reprezentanți (spre exemplu: directori, administratori, asociați, împuterniciți, persoane de contact) ai beneficiarilor sau potențialilor beneficiari persoane juridice, furnizorilor sau partenerilor de afaceri.

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET BRAȘOV prelucrează date cu caracter personal respectând următoarele principii:
- Legalitate, echitate și transparență (datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată);
- Limitare la scop (datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri);
- Reducerea la minimum a datelor (datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate);
- Exactitate (datele sunt exacte și, în cazul în care este necesar, sunt actualizate);
- Datele sunt păstrate doar pe durata strict necesară scopului pentru care au fost colectate;
- Securitate și confidențialitate (datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată).

Potrivit art. 4 pct.2 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE ("GDPR"), prelucrarea reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi:
- colectarea,
- înregistrarea,
- organizarea,
- structurarea,
- stocarea,
- adaptarea sau modificarea,
- extragerea,
- consultarea,
- utilizarea,
- divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod,
- alinierea sau combinarea,
- restricționarea,
- ștergerea sau distrugerea.

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET BRAȘOV procesează date cu caracter personal pentru a oferi suport și răspunsuri la întrebările primite prin formularul de contact.

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET BRAȘOV procesează date doar cu consimțământul tău, atunci când are o obligație legală sau poate justifica un interes legitim superior. De asemenea, ai dreptul de a solicita oricând datele tale personale pe care noi le deținem și bineînțeles, ai dreptul de a solicita ca acestea să fie șterse sau să îți fie puse la dispoziție într-un format electronic ușor de accesat.

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET BRAȘOV tratează securitatea datelor tale foarte serios, prin adoptarea și revizuirea periodică a măsurilor de securitate, tehnice și organizatorice, menite să protejeze datele împotriva accesului neautorizat, modificării, dezvăluirii sau distrugerii neautorizate. Accesul la date este permis doar persoanelor autorizate de DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET BRAȘOV care și-au însușit în prealabil obligațiile de confidențialitate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET BRAȘOV vizează următoarele categorii de persoane:
Utilizatorii website-ului sportsitineretbrasov.ro
Datele cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Scopul pentru care DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET BRAȘOV prelucrează datele cu caracter personal ale beneficiarilor este comunicarea cu utilizatorii website-ului.
Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt:
- interesul legitim
- consimțământului persoanei vizate (dacă acesta a fost de acord cu informări privind alte notificări de la DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET BRAȘOV - marketing)
Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate de pot fi:
- reprezentanții legali ai persoanei vizate
- echipa de salvatori (doar în caz de urgență)
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET BRAȘOV nu transferă date în alte țări.
Perioada de stocare a datelor cu caracter personal colectate și/sau prelucrate este de minim 3 ani.

Cu respectarea tuturor obligațiilor legate de confidențialitate și securitate, DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET BRAȘOV poate transfera date către parteneri contractuali, furnizori de servicii, persoane împuternicite, instanțe, autorități publice, organe judiciare, prestatori de servicii de plată, societăți de asigurare, organizații de cercetare a pieței. Transferurile de date se pot face în UE, cu respectarea condițiilor impuse de lege.

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET BRAȘOV prelucrează datele personale pe toata perioada necesară realizării scopurilor pentru care au fost colectate, dar nu mai mult de 3 ani de la ultima vizită pe site sau ultima interacțiune cu noi. În cazul în care ți-am emis o factură, datele tale vor fi stocate timp de 10 ani, conform legii.

Dreptul la informare – DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET BRAȘOV a realizat această informare cu scopul de a oferi informații detaliate privind activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate;
Dreptul de acces – persoana vizată poate solicita și obține confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET BRAȘOV, iar în caz afirmativ, poate solicita informații suplimentare. La cerere, DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET BRAȘOV va elibera și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, copiile suplimentare putând fi tarifate în funcție de costurile efective ale DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET BRAȘOV;
Dreptul la rectificare – reprezintă dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete;
Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – se aplică în situațiile reglementate expres de Regulamentul GDPR (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală), persoana vizată putând obține ștergerea respectivelor date. Urmare a unei astfel de solicitări, DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET BRAȘOV poate să anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal și să continue astfel prelucrarea în scopuri statistice. Acest drept se aplică strict în cazurile specificate de Regulament la art. 17, al. 1;
Dreptul la restricționarea prelucrării – se aplică în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care se contestă exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea);
Dreptul de opoziție – persoana vizată se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrărilor realizate de DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET BRAȘOV nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Dreptul la portabilitatea datelor – respectivul drept nu se aplică prelucrării de date efectuate de către DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET BRAȘOV.
Dreptul de a depune plângere - persoana nemulțumită de răspunsul /conduită DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET BRAȘOV în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal se poate adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și ulterior justiției;
Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.
Persoana vizată poate exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise la adresa djst.brasov@mts.ro.

Translate »